REGLENE

  1. Dere er ikke låst til det antallet spillere dere oppgir i bookingen. Hvis det kommer flere eller færre personer så justerer vi prisene når dere kommer.
  2. Det er viktig å møte presis eller gjerne 10-12 minutter før. Hvis dere kommer for sent kan det gå utover tiden dere har på spillet.
  3. Det er ikke tillat å bruke fysisk styrke. Hvis du påfører skader på rommene eller gjenstander ved å bruke fysisk styrke, må du dekke reparasjonskostnadene.
  4. Er du synlig beruset kan du ikke spille med oss. Oppgavene i rommene krever at hodet er skjerpet.
  5. Vi følger spillet ved hjelp av kameraer og mikrofoner. Står dere fast i spillet kan dere om ønskelig få hjelp underveis.
  6. Det som skjer hos oss blir hos oss: Vi ber deg ydmykt om å ikke dele hemmelighetene i spillrommet, og telefoner/ kamera er ikke tillatt å ta med i spillrommet.
  7. Vi passer verdisakene dine: Vi har skap som man kan låse inn verdisakene sine før spillet begynne.