REGLER

 1. Dere er ikke låst til det antallet spillere dere oppgir i bookingen.
  Hvis det kommer flere eller færre personer så justerer vi prisene når dere kommer.
 2. Det er viktig å møte presis eller gjerne 10-12 minutter før.
  Hvis dere kommer for sent kan det gå utover tiden dere har på spillet.
 3. Det er ikke tillat å bruke fysisk styrke.
  Hvis du påfører skader på rommene eller gjenstander ved å bruke fysisk styrke, må du dekke reparasjonskostnadene.
 4. Er du synlig beruset kan du ikke spille med oss.
  Oppgavene i rommene krever at hodet er skjerpet.
 5. Vi følger spillet ved hjelp av kameraer og mikrofoner.
  Står dere fast i spillet kan dere om ønskelig få hjelp underveis.
 6. Det som skjer hos oss blir hos oss.
  Vi ber deg ydmykt om å ikke dele hemmelighetene i spillrommet, og telefoner/ kamera er ikke tillatt å ta med i spillrommet.
 7. Vi passer verdisakene dine .
  Vi har skap som man kan låse inn verdisakene sine før spillet begynner.
BEDRIFT & PRIVAT

Vi tilbyr spennende og gåtefulle rom. Vi passer utmerket for følgende begivenheter: Firmaturer, lag eller bedriftslag, venner og annet.

Følg oss på sosial medier